سیصدوسیزدهمین شبگرد

ما با ولایت زنده ایم تا زنده ایم رزمنده ایم

فرا رسیدن ماه زولبیا و بامیه بیخوابی شبانه گرسنگی روزانه روز شمار ماهانه پرخوری سحرانه افطاری شاهانه   و  توقع آمرزش سالانه مبارک باد
/ 3 نظر / 16 بازدید
امشب سر مهربان نخلی خم شد                    کیسه نان بجای خرما غم شد                                       کنج خرابه ها زنی شیون کرد                                                      همبازی کودک ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 16 بازدید
مرداد 90
2 پست
بهمن 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
8 پست
انتظار
2 پست
خدا
2 پست
رمضان
1 پست
روزه
1 پست
طنز
1 پست
موبایل
1 پست
سیاسی
2 پست
تم
1 پست
فاطمیه
1 پست